Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa

Fundacja Od-Nowa w okresie 01.03.2016-31.01.2017 r. realizuje projekt „Akademia @ktywności ”.  Uczestnikami projektu będzie 210 osób w wieku 50 lat  i więcej,  o niskich kwalifikacjach, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia Long Life Learning w ramach PO KL.                                                                               

13 maja 2016
Czytaj więcej o: Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa
Powiększ zdjęcie Nie%20płać%20za%20błędy.%20Zapobiegaj!

500+

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu będzie wypłacało dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł dla wszystkich dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia przebywających  w rodzinach zastępczych  (55 dzieci) oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (11 dzieci) również w wysokości 500 zł.   

29 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: 500+