Źródło finanowania programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2024

logo

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

całkowite finansowanie: 694 957,66 zł

całkowita wartość: 694 957,66 zł

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024, adresatami są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub z orzeczeniami traktowanymi na równi do umiarkowanego i znacznego stopnia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonania codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024 jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Udział w Programie jest bezpłatny.

plakat