Osoby niepełnosprawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne dokumenty świadczące o ich niepełnosprawności wydane przez:

  • KIZ (Komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przy ZUS) przed 1 września 1997 r., jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I, II, III grupie nie utraciło mocy lub nie zostało zmienione,
  • Lekarza orzecznika ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy oraz o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności oraz dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych do ukończenia 16-go roku życia.