Poradnictwo pedagogiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zaprasza na konsultacje z zakresu poradnictwa pedagogicznego. Celem poradnictwa pedagogicznego jest w szczególności rozwijanie umiejętności wychowawczych i pokazywanie rodzicom / opiekunom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by jak najlepiej wspierali je w rozwoju.

Zapraszamy do skorzystania z porad z zakresu:

  1. rozwiązywania problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży;
  2. pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, w tym rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie;
  3. wzmacniania w rolach rodziców;
  4. poradnictwa rodzinnego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej ich rodziców i opiekunów;
  5. organizowania indywidualnej, edukacyjnej pomocy dzieciom;
  6. diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny;
  7. udzielania informacji dotyczącej specjalistycznej pomocy świadczonej przez PCPR oraz inne instytucje pomocowe.

Pedagog Patrycja Chudzińska przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 zapisy pod nr tel. 62 501 42 92