OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z siedzibą przy pl. Świętego Józefa 5 w Kaliszu.

 1. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu jest Ewelina Kurzobrocka-Pipia, tel. 62 50 14 207.

 1. Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będę w celu świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej na podstawie przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadania.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), także w przypadku danych szczególnych kategorii danych, np. dane dotyczące zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w jednostce (szczegóły w pliku pdf poniżej).

 1. Państwa prawa:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych;
  b) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych;
  c) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f) w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia danych;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Prawo dostępu do danych, sprostowania i uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z określonych usług jednostki, bądź załatwienia sprawy.