Organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje PCPR w Kaliszu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 • Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie
  Adres: ul. Ks. W. Blizińskiego 27, 62-850 Lisków, nr tel. 62/763-40-16
  Towarzystwo prowadzi działalność samopomocową dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz środowiskowe imprezy integracyjne.

 • Wiejskie Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM ŁATWIEJ" w Koźminku
  Adres: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, nr tel. 62/763-85-51
  Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Koźminku (adres: ul. Ciasna 3a, 62-840 Koźminek, mail: wtzkozminek@wp.pl).
  WTZ realizuje działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej w pięciu pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła, informatycznej i krawiecko- artystycznej.


 • Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski w Mycielinie
  Adres: Kuszyn 43, 62-831 Korzeniew, nr tel. 62/751-76-04
  Stowarzyszenie prowadzi działalność samopomocową dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizuje imprezy kulturalno-sportowo- turystyczne i okolicznościowe świąteczno- noworoczne.


 • Zakład Aktywności Zawodowej "SWOBODA"
  Adres: Swoboda 1, 62-850 Lisków, mail: zazswoboda@op.pl, nr tel. 62/763-40-33
  Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ogrodnictwa i sadownictwa. Zajmuje się produkcją i sprzedażą sadzonek i roślin ozdobnych na potrzeby rynku lokalnego oraz produkcją wyrobów okolicznościowych.