PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie

Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej lub choroby psychicznej maja trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym i społecznym.

Dysponuje 15 miejscami dla osób przebywających okresowo w systemie całodobowym oraz 35 dla uczestników przebywających w Domu w systemie dziennym. Dom zapewnia dowożenie uczestników oraz posiłek przygotowany w ramach terapii kulinarnej.

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Zasada odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla uczestnika pobytu dziennego:

  • Odpłatność miesięczna wynosi 5 % kwoty dochodu jeżeli:
  1. Osoby samotnie gospodarującej dochód przekracza 300% kryterium dochodowego
  2. Osoby w rodzinie dochód w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego

Zasady odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla uczestnika pobytu całodobowego:

- odpłatność miesięczna wynosi 70% dochodu, istnieje możliwość wolnienia całkowitego lub częściowego z ponoszenia odpłatności za pobyt.

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie
62-850 Lisków
ul. Ks. Blizińskiego 96
tel. 062-763 48 19

Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie
62-850 Lisków
ul. Twórców Liskowa 3
tel. 062-763 40 59