Zakresy dofinansowania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dofinansowanie realizowane jest w zakresie

 • likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się;
  1.bariery architektoniczne - polegają na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym samodzielne wykonywanie podstawowych, codziennych czynności higieniczno- sanitarnych i kontaktów z otoczeniem (najczęściej to przystosowanie łazienek, wykonanie podjazdów),
  2. bariery techniczne - polegają na zakupie sprzętu technicznego ułatwiającego opiekę nad os. niepełnosprawną np. zakup podnośnika transportowego do przenoszenia z miejsca na miejsce osoby leżącej,
  3. bariery w komunikowaniu się- umożliwiają porozumiewanie się z otoczeniem osób, które mają ograniczony bezpośredni kontakt n.p. zakup komputerów, sygnalizacji świetlnej dla osób niesłyszących.
 • turnusów rehabilitacyjnych; zorganizowane formy aktywnej rehabilitacji trwające 2 tygodnie połączone z elementami wypoczynku, wyboru dokonuje sam wnioskodawca spośród ośrodków rehabilitacyjno- wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, 
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; koszty związane z poniesionymi wydatkami na n.p. pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, aparaty słuchowe, materace przeciwodleżynowe,
 • sprzętu rehabilitacyjnego; dofinansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu wynikającego z zaświadczenia lekarskiego wskazującego o konieczności domowej rehabilitacji;
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki ; zapobiega izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez umożliwienie udziału w wycieczkach, imprezach okolicznościowych dla zorganizowanych grup, n.p. stowarzyszeń, czy fundacji, 
 • wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych; obejmuje m.in. zakup środków trwałych dokonany przez pracodawcę stanowiący wyposażenie miejsca pracy nowoprzyjmowanej osoby pod kątem jej schorzenia, (druki ogólnodostępne na stronie www.pfron.org.pl); 
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; o przyznanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne niepełnosprawne, które nie przekroczyły wieku emerytalnego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,(druki ogólnodostępne na stronie www.pfron.org.pl).