Pomoc ofiarom przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane teleadresowe podmiotów:

 • udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy
 • realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc

 

Powiat Kaliski:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu:
Plac Św. Józefa 5 62 – 800 Kalisz tel. 62 501 42 92

 • radca prawny przyjmuje: czwartek godz. 12.00 – 15.00, terminy uzgadniane są osobiście (w sekretariacie PCPR pok. nr 23) lub telefonicznie 62 501 42 92, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • psycholog: terminy uzgadniane są osobiście (PCPR pok. nr 40) lub telefonicznie: 62 501 42 97 , od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30
 • poradnictwo terapeutyczne, terapeuta uzależnień: terminy uzgadniane są telefonicznie, tel. 535 119 001

Gmina Blizanów:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Blizanów Drugi 5A 62 – 814 Blizanów tel. 62 751 10 33
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów Drugi 5A 62 – 814 Blizanów tel. 62 751 10 33
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blizanowie, Blizanów Drugi 5A 62 – 814 Blizanów tel. 62 751 10 66
 • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Blizanów Drugi 5A (siedziba ZUK Blizanów) 62 – 814 Blizanów tel. 602 379 258
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Blizanowie z filią w Jastrzębnikach, Blizanów Jastrzębniki tel. 62 75110 79, 62 751 25 25
 • Referat Oświaty Blizanów – Dyrektorzy szkół, Janków Pierwszy 101a 62 – 814 Blizanów tel. 62 75114 39
 • Posterunek Policji w Blizanowie, Janków Pierwszy 101A 62 – 814 Blizanów, tel. 62 765 57 30

Gmina Brzeziny:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzezinach, ul. 1000 - lecia 8 62 – 874 Brzeziny, dni i godziny przyjęć klientów dostosowane do potrzeb
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. 1000 – lecia 8 62 – 874 Brzeziny, czynne: codziennie w godz. 7.30 – 15.30
 • Punkt konsultacyjny ds. uzależnień, ul. 1000 – lecia 10 62 – 874 Brzeziny, czynny: wtorek i środa w godz. 15.40 – 18.10
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. 1000 – lecia 8 62 – 874 Brzeziny, czynny: codziennie w godz. 7.30 – 15.30
 • Posterunek Policji w Brzezinach, ul. 1000 – lecia 8 62 – 874 Brzeziny, tel. 62 769 89 97

Gmina Ceków Kolonia:

 • Punkt Konsultacyjny, tel. 62 763 10 80, czynne: wtorek w godz. 11.00 – 13.00 dyżur pełni instruktor terapii uzależnień
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie Kolonii,
  Ceków Kolonia 52 62 – 834 Ceków Kolonia, tel. 62 763 10 80
  Posterunek Policji w Cekowie Kolonii,
  Ceków Kolonia 42 62 – 834 Ceków Kolonia, tel. 62 763 19 97

Gmina Godziesze Wielkie:

 • Punkt Konsultacyjny, ul. Kaliska 2 62 – 872 Godziesze Małe (budynek Ośrodka Zdrowia), tel. 62 761 14 78 - terapeuta uzależnień, praca z osobami uzależnionymi stosującymi przemoc, osobami doświadczającymi przemocy, grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10 62 – 872 Godziesze Małe, tel. 62 761 14 78
 • Posterunek Policji w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 8 62 – 872 Godziesze Małe, tel. 477 75 18 80

Gmina Koźminek:

 • Punkt Konsultacyjny, Koźminek ul. Mielęckiego 4 tel. 62 763 70 26 (terminy spotkań uzgadniane są telefonicznie), specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, terapeuta uzależnień, psycholog - wsparcie dla osób doświadczających przemocy i praca z osobami stosującymi przemoc.
 • Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku ul. Kościuszki 7 62 – 840 Koźminek.
 • Komisariat Policji w Koźminku, ul. Plac Wolności 15 62 – 840 Koźminek, tel. 62 765 58 40

Gmina Lisków:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, Lisków ul. Ks. Blizińskiego 56, tel. 62 763 40 37
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lisków ul. Ks. Blizińskiego 56, tel. 62 763 40 37
 • Zespół Interdyscyplinarny, Lisków ul. Ks. Blizińskiego 56, tel. 62 763 40 37
 • Posterunek Policji w Liskowie, ul. Ks. Blizińskiego 43 62 – 850 Lisków, tel. 62 763 49 97

Gmina Mycielin:

 • Poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa:
  - terapeuta uzależnień, wtorek godz. 15.30 – 18.30, tel. 783 274 375, Pałacyk Mycielin 26 62 - 831 Korzeniew
  - psycholog, 1-szy czwartek miesiąca godz. 16.00 – 20.00, tel. 606 763 911, Pałacyk Mycielin 26 62 - 831 Korzeniew
  - poradnictwo prawne, Radca Prawny Urząd Gminy Mycielin tel. 62 761 31 23, Słuszków 27 62 – 831 Korzeniew
 • Posterunek Policji w Korzeniewie, Korzeniew 114 62 – 831 Korzeniew, tel. 62 761 39 97

Gmina Opatówek:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Opatówek, ul. Plac Wolności 18, 62 – 860 Opatówek, tel. 571 243 312/ 62 761 84 25 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Plac Wolności 18, 62 – 860 Opatówek, tel. 62 761 84 25
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, ul. Plac Wolności 18 62 – 860 Opatówek , tel. 62 761 84 25 - wsparcie psychologiczne i prawne, praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo instytucjonalne
 • Pomoc medyczna: Gminny Ośrodek Zdrowia SPZOZ, ul. Kościelna 13 62 – 860 Opatówek, tel. 62 761 80 19; Gabinet Lekarza Rodzinnego NZOZ Opatówek ul. Spokojna 3, tel. 62 761 80 53; Ośrodek Zdrowia Humieja i Pokojowy Medical Center Opatówek ul. Św. Jana 4C , tel. 62 761 83 33
 • Komisariat Policji, Opatówek ul. Poniatowskiego 1 62 – 860 Opatówek (sprawdzanie bezpieczeństwa członków rodziny, informowanie o aspektach odpowiedzialności karnej, wizyty w środowisku)

Gmina Stawiszyn:

 • Punkt Konsultacyjny dla Osób/Rodzin z problemem uzależnień oraz osób współuzależnionych w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn ul. Zamkowa 1 (budynek poczty, 1sze piętro), tel. 795 429 592 dyżur telefoniczny: poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00. Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 17.00 – 18.00
 • Punkt Konsultacyjny dla Osób/Rodzin z problemem uzależnień oraz osób współuzależnionych w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 237 62 – 830 Zbiersk (budynek Gminnego Ośrodka Kultury), tel. 795 429 592. Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdy wtorek (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 17.00 – 18.00
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 62-820 Stawiszyn ul. Plac Wolności 1 62 – 820 Stawiszyn, tel. 62 7528144; 797 524 600
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 62-820 Stawiszyn ul. Plac Wolności 1 tel. 62 752 81 44; 511 163 852
 • Dyżur psychologa, ul. Plac Wolności 1 62 – 820 Stawiszyn (Ośrodek Pomocy Społecznej), tel. 62 752 81 44; 797 524 600 – spotkania organizowane raz w miesiącu w zależności od potrzeb po wcześniejszym umówieniu wizyty
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, Plac Wolności 1 62 – 820 Stawiszyn, tel. 62 501 42 04 czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 11.00
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, ul. Plac Wolności 1 62 – 820 Stawiszyn, tel. 62 752 81 44; 797 524 600 czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • Przychodnia Lekarska w Stawiszynie, ul. Starościńska 11 62 – 820 Stawiszyn, tel. 62 752 80 20 czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
 • Przychodnia Lekarska w Zbiersku, Zbiersk Cukrownia 246 62 – 830 Zbiersk, tel. 578 426 007 czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
 • Komisariat Policji w Stawiszynie, ul. Zamkowa 5 62 – 820 Stawiszyn, tel. 62 752 89 97

Gmina Szczytniki:

 • Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej, tel. 503022914 - terapeuta uzależnień i pomocy rodzinie, przyjmuje w środę i czwartek w godz. 10.00 – 13.00
 • Psycholog, tel. 62 741 43 39 (Ośrodek Zdrowia w Iwanowicach); 62 741 40 92 (Ośrodek Zdrowia w Stawie), przyjmuje w piątki w godz. 16.00 – 19.00
 • Posterunek Policji w Szczytnikach, Szczytniki 30 62 – 865 Szczytniki, tel. 62 762 59 97

Gmina Żelazków:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 62 – 817 Żelazków 138 tel. 62 752 18 60
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 62 – 817 Żelazków 135 tel. 62 769 11 32; 62 769 10 38; 519 389 931
 • Klub Abstynenta „Pomocna Dłoń" w Żelazkowie i punkt konsultacyjny, 62- 817 Żelazków 136 tel. 62 752 18 60, czynny w poniedziałek w godz. 19.00 – 21.00
 • Świetlica Środowiskowo – profilaktyczna w Żelazkowie i w Dębem
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, 62 – 817 Żelazków 135 tel. 62 769 11 32; 62 769 10 38; 519 389 931
 • Grupa samopomocowa „Niezapominajka" dla osób doznających przemocy domowej, spotkania odbywają się w trzecią środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.30 w Dziennym Domu Senior + z Żelazkowie, 62 – 817 Żelazków 136
 • Posterunek Policji w Żelazkowie, Żelazków 147 62 – 817 Żelazków, tel. 62 769 19 97

Lokalne:

 • 61 221 11 12 Telefon zaufania dla osób w kryzysie, Wielkopolska infolinia wsparcia
 • Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar" ul. Śródmiejska 23 62 – 800 Kalisz tel. 62 757 24 69
 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kaliszu, ul. Kościuszki 24, budynek B (Centrum Księdza Orione) 62 – 800 Kalisz, czynne: poniedziałek – czwartek w godz. 13.00 – 20.00, piątek w godz. 9.00 – 16.00, sobota w godz. 7.00 – 12.00. Tel. 735 977 600 czynny w godzinach pracy
 • 62 767 72 64 Interwencyjny Telefon Zaufania

Ogólnopolskie:

 • 800 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia
 • 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka
 • 116 123 Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
 • 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży, Fundacja Dzieci Niczyje
 • 195 25 Anonimowy Telefon Zaufania (bezpłatny), dla osób w kryzysie emocjonalnym
 • 22 621 35 37 STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją, czynny poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 15.00