#MakeLoveNotPrzemoc – 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć w Wielkopolsce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W tym roku Wielkopolska ponownie włącza się w międzynarodową akcję 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć z samorządową kampanią „#MakeLoveNotPrzemoc”. Akcja rozpoczyna się 25 listopada – tę datę  Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - a kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka.

plakat kampani

Celem światowej akcji jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Wielkopolska kampania – podobnie jak w ubiegłym roku –  jest zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie. Prowadzi także stałą kampanię społeczno-edukacyjną www.przemoc.edu.pl. W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu włącza się do akcji promocyjnej projektu, zachęcając wszystkich Państwa do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc".

Wielkopolska kampania #MakeLoveNotPrzemoc jest przygotowana i realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundację Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Ubiegłoroczne zaangażowanie Członkini Zarządu Województwa Pauliny Stochniałek (odpowiedzialnej w Samorządzie Województwa między innymi za politykę społeczną), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Departamentów Edukacji i Nauki oraz Zdrowia, a także podlegających im centrów kształcenia nauczycieli, bibliotek i szpitali wojewódzkich sprawiło, że kampania miała bardzo szeroki zasięg i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tysięcy osób, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. 

- Podczas ubiegłorocznej wielkopolskiej akcji „Make love not przemoc” niemal 18 tysięcy osób po raz pierwszy zajrzało na stronę wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej www.przemoc.pl i dowiedziało się stamtąd, czym jest przemoc, co robić w sytuacji zagrożenia przemocą, jak się zachować jako świadek przemocy, a także – co najważniejsze – gdzie uzyskać pomoc w Wielkopolsce – mówi Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. -  Organizowane w tym czasie webinaria i rozmowy obejrzały tysiące osób, które zadawały pytania i uczestniczyły w dyskusjach online. To nas utwierdza w przekonaniu, że ta kampania jest bardzo potrzebna, bo problem przemocy jest powszechny i dotyka wielu osób. Najważniejsze jest to, aby dotrzeć z informacją o tym, jak i gdzie szukać pomocy, do jak największej liczby osób, które mogą jej potrzebować – dodaje Paulina Stochniałek. 

#MakeLoveNotPrzemoc to przede wszystkim akcja informacyjna w mediach społecznościowych. Realizator kampanii, czyli Fundacja PCPS ma także zaplanowane szereg wydarzeń, od webinariów po konferencje, które będą dostępne dla wszystkich poprzez Facebook Fundacji oraz stronę internetową. Podobnie jak w ubiegłym roku, wiele instytucji w całym województwie planuje włączyć się w akcję z własnymi inicjatywami. Na przykład Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie organizuje konkurs filmowy dla młodzieży na nagranie spotu reklamowego ze sloganem promującym przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
Całość kampanii koordynuje pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równości Marta Mazurek.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc” poprzez śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, udostępnianie materiałów informacyjnych i uczestnictwo online w webinariach. Materiały do wykorzystania znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zapraszamy także do odwiedzania strony wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej www.przemoc.edu.pl  

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat