Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, o nowym naborze do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób zainteresowanych programem z terenu powiatu Kaliskiego o kontakt z naszą placówką.
Kontakt e-mail: pcpr@powiat.kalisz.pl lub pod nr tel. 62 501 42 92.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są :

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu (albo orzeczenie równoważne).

Usługi asystenckie mogą polegać na:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej,
  2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program będzie realizowany po przyznaniu środków z Funduszu Solidarnościowego.