Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2023

W dniu 08 września 2023r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu odbyło się uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027.


Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Staroście o charakterze społecznym.
Do zakresu jej działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Nominacje nowym członkom rady wręczył Pan Starosta Krzysztof Nosal.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2023 Starosty Kaliskiego z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na okres czteroletniej kadencji w latach 2023-2027 nominacje otrzymali:

 • Pani Iwona Chowańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie Kolonii. W codziennej pracy zawodowej spotyka się z problemami osób niepełnosprawnych, zna ich sytuację oraz problemy. Posiada znajomość aktów prawnych odnoszących się do osób niepełnosprawnych oraz orientację odnośnie przepisów dotyczących różnych form wsparcia.
 • Pan Andrzej Michalski – przedstawiciel gminy Opatówek. Posiada ogromną wiedzę i bogate doświadczenie nabyte w pracy zawodowej. Przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Po odejściu na emeryturę w dalszym ciągu czynie uczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Członek Towarzystwa Przyjaciół Opatówka.
 • Pan Aleksander Tomalak – przedstawiciel Gminy Lisków oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jest właścicielem Firmy „EDAL", która w 1998r. uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej - zatrudnia osoby niepełnosprawne na przystosowanych stanowiskach pracy. Działa na rzecz lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych. Wspiera finansowo inicjatywy podejmowane na ich rzecz.
 • Pani Elżbieta Ulrych – to wieloletni kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie. W swojej pracy zawodowej inicjowała i koordynowała projekty zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności. Obecnie na emeryturze, ale w dalszym ciągu oddana środowisku osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.
 • Pani Anna Musiałowska – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia. Czynnie działa w Gminnym Towarzystwie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie.

W spotkaniu udział wzięli Pani Natalia Bukowiecka Dyrektor PCPR w Kaliszu, Pan Dariusz Paszyn Zastępca Dyrektora PCPR w Kaliszu oraz Pani Marzena Bukwa starszy inspektor w PCPR w Kaliszu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

  Uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

  Uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

  Uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027