Źródło finanowania programu "Opieka wytchnienowa" - edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2024

Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, adresowany jest do opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

całkowite finansowanie 208.437,00 zł
całkowita wartość 208.437,00 zł

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W 2024 r. program realizowany będzie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej za zgodą Powiatu Kaliskiego. Mogą one być świadczone od maja do grudnia 2024r., przez maksymalnie 12 godzin na dobę, pomiędzy godziną 6:00 a 22:00. Uczestnik programu w tym samym czasie nie może korzystać z innych świadczeń dotyczących m.in. pobytu w ośrodku wsparcia lub placówce pobytu całodobowego, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
Udział w programie jest bezpłatny.

Program „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Opieka wytchnieniowa 2024 - plakat

    Opieka wytchnieniowa 2024 - plakat