Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2024

logo piecza

Zapytanie ofertowe - Kompleksowa organizacja kolonii terapeutyczno-edukacyjnych dla 17 dzieci z pieczy zastępczej, w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim".

logo FEW

W związku ze zmianą załącznika nr 4 w zapytaniu ofertowym - zgodnie z zadanym pytaniem w Bazie Konkurencyjności, nastąpiło wydłużenie terminu składania ofert do 28.05.2024r. do godziny 10:00.