Zajęcia logopedyczne dla dzieci z pieczy zastępczej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2024

logo piecza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty + protokół dotyczący zapytania ofertowego, dotyczący Zapytania ofertowego nr 2024-65628-189714 z dnia 14.05.2024 r. - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z pieczy zastępczej, w ramach projektu "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim".

 

logo FEW